In het hart van Rhenen ligt locatie De Tollekamp. De geschiedenis gaat terug tot 1888. Toen werd de stichting Protestansch Bestedelingenhuis opgericht. Later werd dit de stichting Hervormd Bejaardencentrum De Tollekamp. Vanuit een protestants-christelijke visie is in de locatie altijd een goed woon- en leefklimaat onderhouden. Het huidige gebouw dateert uit 2011. Er is een ontmoetingsplein met een restaurant, winkel, huiskamer van de buurt en men kan gebruik maken van diverse aanbieders die op locatie zijn: Charim Vitaal, osteopaat, kapper en tandarts.