Cliëntenraad

Cliëntenraad

Binnen De Tollekamp worden uw belangen als bewoner behartigt door de cliëntenraad. Het gaat in de raad om een aantal thema's die te maken hebben met uw verblijf in ons Woonzorgcentrum.

Onze thema's

  • Maaltijdvoorziening
  • Veiligheid,gezondheid en hygiëne
  • Kwaliteit van de zorg en dienstverlening
  • Recreatiemogelijkheden en ontspanning
  • Huisregels
  • Geestelijke verzorging
  • Lokale nieuws-en verbouwplannen

Gezamenlijk belang
Samen met het locatiemanagement zet de cliëntenraad zich in voor een prettige woonomgeving en goede zorg. de cliëntenraad denkt mee en geeft vadvies namens de bewoners bij vraagstukken rond de verschillende thema's. De cliëntenraad vergadert  acht keer per jaar met de locatiemanager. Vanuit de lokale clientenraad wordt 1 lid afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Charim.

Ook meepraten?
Heeft u interesse om lid te worden van de cliëntenraad van De Tollekamp? Neem voor meer informatie contacct op met Manuele van Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, via mailadres: clientenraad-detollekamp@zorggroepcharim.nl of via telefoonnummer: 06-30945353.

Meer weten?
Wilt u meer weten wat er besproken wordt tijdens de vergaderingen? Vraag dan naar de mogelijkheden om een vergadering bij te wonen. Op deze site www.zorggroepcharim.nl/centraleclientenraad vindt u de nieuwsbulletins van de Centrale Cliëntenraad.