Cliëntenraad

Cliëntenraad

In De Tollekamp behartigt de lokale cliëntenraad de belangen van de cliënten in de zorglocatie. De raad bestaat uit leden waarvan er één is afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad. De leden bestaan uit bewoners en betrokkenen van de bewoners.

Onderstaande personen vertegenwoordigen de cliëntenraad:
dhr. S. (Stef) van Gasteren,  mevr. D. (Dineke) Meeuwissen, mevr. W. (Wil) van der Weerd, dhr. J. Koster, mevr. T.H. van Goudswaard,mevr. C. (Christel) Benne en dhr. A. (Adri) Verdonk.

Taak
De lokale cliëntenraad overlegt regelmatig met de wijk/locatiemanager en heeft daardoor invloed op onder meer thema's als voeding, veiligheid, gezondheid, kwaliteit van zorg en dienstverlening, welzijn, huis- en gedragsregels, geestelijke verzorging en nieuw- en verbouwplannen. De raad heeft verzwaard adviesrecht. Dit houdt in dat het management niet zomaar een besluit mag nemen, dat afwijkt van het advies.
 
Vragen?
De cliëntenraad houdt u op de hoogte via de informatiebulletins, die kunt u hiernaast vinden onder downloads. Heeft u vragen voor de cliëntenraad van De Tollekamp?
Stuur een e-mail naar de voorzitter van de cliëntenraad .