Naar hoofdinhoud

Pastorale zorg

Wij bieden geestelijke verzorging vanuit een protestants-christelijke visie. Aan de locatie is een predikant verbonden als geestelijk verzorger. Als u lid bent van een kerk of geloofsgemeenschap, stemmen we de geestelijke verzorging in onderling overleg af. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd, zoals bijbelkring, een zanguur en zangmiddagen. Deze activiteiten worden aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief of op de maandelijkse activiteitenplanner.

Kerkdiensten
Iedere zondag is er een viering in de kerkzaal. Deze diensten gaan uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).