Over De Tollekamp

Over De Tollekamp

In het hart van Rhenen ligt de moderne zorglocatie de Tollekamp. De Tollekamp biedt complete zorg: verzorging, verpleging, en welzijn voor alle Rhenenaren

 In De Tollekamer, de huiskamer van de buurt, worden wijkgerichte activiteiten georganiseerd. Iedereen, van oud tot jong, kan hieraan meedoen! De Tollekamp biedt qua zorg alles wat er nodig is en gericht is op levensbestendig wonen. Dichtbij het eigen dorp.

De Tollekamp biedt zorg voor Rhenen.  In De Tollekamp wonen ouderen die dagelijks ondersteuning nodig hebben. Ook mensen uit de wijk zijn van harte welkom bij de activiteiten en in ons restaurant.

In het hart van Rhenen ligt locatie De Tollekamp. De geschiedenis gaat terug tot 1888. Toen werd de stichting Protestansch Bestedelingenhuis opgericht. Later werd dit de stichting Hervormd Bejaardencentrum De Tollekamp. Vanuit een protestants-christelijke visie is in de locatie altijd een goed woon- en leefklimaat onderhouden. Het huidige gebouw dateert uit 2011. Er is een ontmoetingsplein met een restaurant, winkel, huiskamer van de buurt en men kan gebruik maken van diverse aanbieders die op locatie zijn: Charim Vitaal, osteopaat, kapper en tandarts.