Tijdelijk wonen

Tijdelijk wonen

In De Tollekamp is het mogelijk om tijdelijk te komen wonen in de zorgappartementen. Veelal wordt hier gebruik van gemaakt door mensen die willen herstellen na een ziekenhuisopname of aan willen sterken.Deze vorm van wonen kan met een maximum van 3 maanden om dan weer naar huis te gaan. Voor deze vorm van wonen is een indicatie nodig van het CIZ.