Lid Cliëntenraad

Lid Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad ?
Bewoners en cliëntenraad hebben invloed op het beleid van de instelling. De raad praat, namens de bewoner, mee over bepaalde beleidszaken en geven advies.
Dat is belangrijk, want de Cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten uit de ervaring van de bewoners.

Vacature cliëntenraad
Er zijn enkele vacatures ontstaan binnen de cliëntenraad van De Tollekamp, waardoor wij dringend op zoek zijn naar nieuwe leden en een
afgevaardigde naar de centrale cliëntenraad van Zorggroep Charim.
De cliëntenraad vergadert 6 maal per jaar op maandagavond. De vergadering wordt geleid door de voorzitter.
Bent u bewoner, familie, mantelzorger of vrijwilliger bij De Tollekamp? Dan komen wij graag in contact met u.

Zorggroep Charim is een christelijke zorgorganisatie voor liefdevolle zorg die verder gaat.
U richt zich daarbij op de persoonlijke dromen, wensen en verlangens van de bewoners. Daar gaat het om!

Scholing voor vrijwilligers
Zorggroep Charim heeft veel mogelijkheden voor u om op een fijne manier vrijwilligerswerk te doen.
Wij bieden u 2 x per jaar een scholingsavond aan. Voor nieuwe vrijwilligers organiseren wij een informatieavond met o.a. 3 korte workshops, te weten:

  •  hygiëne
  • til-en transfertechniek
  •  workshop ervaringen delen

Meer informatie